JEDNOTLIVÉ ETAPY

ItinerářVintířovy stezky

Obecné

Vintířova stezka je nejen turistickou, ale i poutní trasou o délce 160 kilometrů, která míří po stopách lidmi uctívaného mnicha svatého Vintíře z Durynska. Výchozím bodem je jeho první duchovní působiště ve východním Bavorsku, klášter Niederalteich, následně putoval Vintíř hlouběji a hlouběji do Bavorského lesa, na Šumavu, až se po devíti dnech dostal do města růží, do Blatné. Na naší trase nám ukáže cestu Vintířova motyka. Toto značení je v české části stezky nahrazeno žlutou turistickou značkou.

Od kostela v podunajské nížině se nejprve přesuneme přes mírné podhůří, potok Auerbach až do nádherné, klimaticky příjemné oblasti Lallinger Winkel, kde se hojně pěstuje ovoce. Poté vystoupáme na horu Ranzinger Berg a dostaneme se až na Guntherstein. Po výšlapu rozsáhlými lesy a kopcovitými pastvinami dojdeme až do městečka Kirchberg im Wald. Pokračujeme přes kopec Sommersberg a údolím potoka Haider Bach k Vintířově zastávce v Rinchnachu. Od klášterního kostela vede stezka kolem venkovního pódia v Gehmannsbergu až k Frauenbrünnl, bývalé poustevně, kterou Vintíř obýval. Projdeme hlubokým zaříznutým údolím řeky Rinchnach, kterou překročíme u vesnice Zimmerau a dále pokračujeme lesy v okolí Kühbergu do Bärnzellu a Zwieselu. Vintířova stezka vede přes náměstí ve Zwieselu a potom dál mimo město. Stoupá idylickými loukami až k nedalekému Lindbergu. Lesní stezky Národního parku Bavorský les nás zavedou přes hraniční hory do Českého národního parku Šumava. Krajinou českého pohraničí se prochází mokřinami, údolími, kolem potoků a hustými lesy až do Prášil.