Celá trasa

160 km

Vintířova stezka

Poutní cesta „Vintířova stezka“ vede po stopách uctívaného mnicha sv. Vintíře Bavorským lesem a Šumavou. Ten se v 11. století vydal do tehdy ještě neosídleného „Severního lesa“ a založil po vymýcení zdejšího neprostupného lesa obec Rinchnach. Proto je turistickým  značením na bavorské straně symbol motyky, který je na české straně vystřídán běžným turistickým značením a zároveň zlatým V. Písmeno V také symbolizuje motyku a zároveň je začátečním písmenem jména Vintíř, které je českým ekvivalentem německého Gunther.

Celkem je Vintířova stezka 160 km dlouhá a obsahuje devět denních etap o délce 14–21 km. Poutní cesta začíná u kláštera v Niederalteichu u Dunaje, jejím cílem je české město Blatná. Některé etapy nebo jejich části vedou na obou stranách hranice přímo jádrem národních parků Bavorský les a Šumava a jejich nedotčenou přírodou. Podél cesty se nachází mnoho zajímavostí k objevování, jako např. Vintířův kámen u Lallingu, poutní kostelík Frauenbrünnl u Rinchnachu – tzv. Vintířův kostelík – nebo Gsenget, „zelený hraniční přechod“ do Čech, který byl po dlouhá desetiletí znepřístupněn „Železnou oponou“. Ve skanzenu selských stavení v Lindbergu a v muzeu Šimona Adlera v Dobré vodě se prostřednictvím dvou zajímavých expozic dozvíme více o Vintířově životě. V průběhu cesty se lze setkat s mnohými díly regionálních umělců, jakými jsou např. křížová cesta a Vintířova kašna v Lindbergu, skleněný kříž ve Spiegelhütte, nebo ukazatel v podobě plochého kamene v Scheurecku. Na české straně míjíme během putování četné kostely, kapličky, zříceniny hradů i zámky. Za pozornost určitě stojí barokní kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě se skleněným oltářem, Vintířova kaple pod vrcholem hory Březník, nebo kostel svatého Mořice na vrchu Mouřenec. Kolem rozlehlého hradu Rabí a zámků v Chanovicích a v Blatné vede poutní stezka přes města Sušice a Horažďovice až do „města růží“ Blatná.

Karte mit der Strecke von Niederalteich nach Blatná