Naučná stezka

10 stanovišť

Naučná stezka10 stanovišť

Na celkem 4,5 km dlouhé cestě je 10 stanovišť , která se zabývají životem a působením lidového světce Vintíře. Kromě jeho biografie je vysvětlen i jeho vztah ke společnosti, církvi a politice, stejně jako život v Bavorském lese a na Šumavě.

Poutníci na „Vintířově stezce“ mají možnost napojit se na přídavný okruh na konci etapy 1 nebo na začátku etapy 2.

Naučná stezka nabízí také možnost „poutí na zkoušku“. Okruh, tvořený naučnou stezkou a částí „Vintířovy stezky“, je snadná desetikilometrová okružní trasa, vhodná i pro rodiny s dětmi nebo školní třídy.

Témata naučných tabulí přehledně

Cesta po stopách Vintíře

Zvrat v životě pyšného šlechtice

Trnitá cesta ke spáse

Hledání blízkosti Boha

Bohulibá práce

Osady v hloubi pralesa

„Stratam, que in Bavariam tendit“

Na cestách za vlast a Boha

Skon v českém ústraní

Kult sv. Vintíře