Podél trasy

Kostely a kapličky

Kostely a kapličky

Poutnictví je ekumenické a nezná hranice. Na Vintířově stezce procházejí poutníci na bavorské i české straně kolem kostelů, kapliček, klášterů a dokonce kolem jedné synagogy a zažívají přitom, jak různorodá může být víra.

Muzea a expozice

Vintířova stezka je prodchnuta historií. O místním regionu na ní informují různá muzea. Ve skanzenu selských stavení v Lindbergu a v muzeu Šimona Adlera v Dobré Vodě se nacházejí expozice o sv. Vintíři, jeho životě a díle i o jeho vlivu na další generace.

Pamětihodnosti

Vedle historických a církevních zajímavostí se na Vintířově stezce nacházejí další pozoruhodná místa k setkávání nebo k zamyšlení. Která to jsou, se dozvíte zde: