Vliv na současnost

Uctívaný svatý Vintíř

Už během svého života byl Vintíř pro svou střídmost a neúnavnou pracovitost uctíván jako svatý. Mnozí hledají jeho radu a přímluvu u Boha i po jeho smrti. V Bavorsku i v Čechách vzniká cosi jako  Vintířův kult. Vintíř nebyl nikdy kanonizován, nicméně od doby působení papeže Jana Pavla II církev jeho uctívání mlčky toleruje. Benediktinské řády Bavorska a Čech a místa, kde působil, Rinchnach a Niederalteich,  pořádají každoročně slavnost k uctění Vintířovy památky.

Historická Vintířova stezka

Se zřízením kláštera v Rinchnachu položil Vintíř základní kámen k osídlení Bavorského lesa. Současně bylo nutné komunitu zajistit ekonomicky. Vintíř se tudíž postaral o to, aby obchodní cesta vedla z podunajské nížiny přes Rinchnach do Severního lesa a  do Čech. Takzvaná Vintířova stezka (Gunthersteig) se od té doby používala pro obchod mezi Bavorskem a Čechami – zejména pro obchod se solí z klášterních solných pánví v Bad Reichenhallu na Šumavu, kde sůl chyběla.

Poutní cesta „Vintířova stezka“

S „Vintířovou stezkou“ položil  Vintíř i základní kámen poutní cesty. Mnoho věřících se už vydalo po Vintířových stopách, aby si vyprosili duchovní útěchu přímo v místech, kde působil a zemřel.  V současnosti vede „Vintířova stezka“ jako poutní cesta z podunajské nížiny přes přírodní a národní parky Bavorský les a Šumava. Poutní cesta zahrnuje celkem 160 kilometrů a devět denních etap o délce 14 až 21 kilometrů. Začátek je u bavorského  kláštera Niederalteich na Dunaji, cílem je české město Blatná.