Tabule podnětů

Tabule podnětů

„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“ (Hérakleitos) Tak podobně anebo úplně jinak začíná 24 tabulí s podněty podél poutní cesty na bavorské straně. Každých 6-8 km, tedy po cca 1,5 hodinové chůzi přicházejí poutníci k tabulím, které jsou impulzem k zastavení a sebereflexi.

Texty na tabulích poskytují  kulturně historický vhled do daného místa, Vintířova života a jeho působení a zároveň představují spojnici mezi tehdejší dobou a moderní společností, s životem každého z nás.