Vintířovy jabloně

Vintířovy jabloně25 různých odrůd jablek

Na lukách v oblasti Lallinger Winkel se pěstuje 25 různých odrůd jablek. Za to byla oblast dokonce oceněna jako jedno ze 100 zážitkových kulinářských míst v Bavorsku. Podle historiků to byl právě Vintíř, kdo se mýcením neprostupného lesa zasloužil v regionu o pěstování jabloní.

Abychom to připomněli a zároveň umožnili poutníkům, aby se cestou posilnili, bude podél stezky vysazeno 100 „Vintířových jabloní“. Na označených ovocných stromech si budou moci turisté a poutníci natrhat jablka.

Pro tuto akci s názvem „Jablka pro poutníky“ vyšlechtila společnost IG Streuobst z historických odrůd jablek „Vintířovo jablko“, které by mohlo odpovídat tehdejším odrůdám.