Etapa 8

Etapa 8Horažďovice – Chanovice

15 km

3:43 h

581 m

427 m

lehký

Horažďovice

Babín

Svéradice

Chanovice

Z horažďovického náměstí od rozcestníku se vydáme po červené turistické značce směrem do protilehlého roku náměstí, do Ševčíkovy ulice, doprava kolem hotelu Prácheň a na nejbližším přechodu pro chodce opouštíme červenou turistickou značku a přejdeme silnici kolem informační cedule o sv. Vinitíři (Guntherovi). Pokračujeme ulicí Blatenskou přes kruhový objezd, rovně ulicí Šumavskou mezi domy až k Židovskému hřbitovu umístěnému po levé straně. Městským hřbitovem končí chodník a další cestu absolvujeme do obce Babín po asfaltové málo frekventované silnici kolem rybníků a polí cca 2,6 km. Do obce již vcházíme po modré turistické značce, která bude s námi až do konce této trasy. Projdeme kolem rybníku a lavičky poblíž informačních tabulí a odbočíme vlevo mezi domy na polní cestu dlouhou cca 1 km.

V těchto místech nás přivítá další ze symbolických míst s tématem Modlitba. Pokračujeme kolem lesíku a zabočíme doprava. Část stezky vede lesem a poté opět polní cestou s výhledy do polí a remízků 2,7 km až ke křížku u silnice č. 174 směrem do Svéradic. Další cesta nás vede doprava po hlavní silnici až do centra obce Svéradice, která nabízí jak možnost stravování, tak i nákupu v místních potravinách. Na návsi nás přivítá kaple sv. Anny z roku 1834. Nedaleko od kaple je Památník padlým jako vzpomínka na oběti z 1. světové války. Na návrší zvaném Kostelík se nalézá kaple sv. Bartoloměje, překrásné odpočinkové a meditativní místo s pěkným výhledem do okolí. Kaple sice není přímo na trase, ale je nedaleko v blízko Mlýnského rybníka a stojí za návštěvu.

Pokračujeme dále asfaltovou cestou po modré turistické značce mezi domy, kolem Památníku věnovanému T. G. Masarykovi, podél rybníku Stašín. Před obcí Slatina v zatáčce odbočíme vlevo na zpevněnou polní cestu, kterou se dostaneme až do Dobrotic. Cestou míjíme několik vodních ploch. Jsou to rybník Olšín z roku 2010 a rybník Renčín z roku 2007. Společnost jim na postaveném kameni dělají sluneční hodiny. Pohled do krajiny je v těchto místech naprosto úchvatný. Posledních pár metrů a přicházíme do Dobrotic cestou mezi rodinnými domy. Odbočujeme vpravo na hlavní silnici, míjíme po levé straně kapli Nanebevzetí Panny Marie z roku 1875 a po necelých 180 m odbočíme doleva kolem křížku opět na polní cestu kolem hospodářských budov a směřujeme pohledy do polí a remízků až do Újezdu u Chanovic. V zatáčce přecházíme silnici na druhou stranu a pokračujeme lesní cestou k Chanovicím. Po levé straně se rozkládá Chanovický a Vandrovský rybník. Cestou v lese potkáváme Boží muka, před kterými odbočíme vpravo a po pár metrech nám vyhlídkové místo umožní překrásný pohled do širokého okolí. Socha sv. Martina datována rokem 1727, místo odpočinku a Žižkův kámen, který je součástí NS Příroda a lesy Pošumaví, nás pozvolna informují, že se blížíme k cíli. Po hlavní silnici směrem doleva procházíme kolem rybníku Ohrada a dalšího symbolické místo na motivy Rozmluva až k informačnímu středisku u zámku v Chanovicích. Zde tato etapa končí. Pro prozkoumání nejbližšího okolí je Vintířův (Guntherův) okruh kolem Chanovic ideální. TRASA – CHANOVICE A OKOLÍ Bližší informace k trase na str.x