Etapa 2

Etapa 2Lalling – Rinchnach

Popis cesty

19 km

6:50 h

418 m

738 m

střední

Lalling

Guntherstein

Kirchberg

Sommersberg

Rinchnach

Začínáme v turistickém informačním centru Lallinger Winkel, jdeme po hlavní silnici na západ směrem ke hřbitovu a poté 300 metrů prudce stoupáme po asfaltové silnici v ulici Am Kirchfeld, přejdeme ulici Ranzingerbergstraße a nakonec dorazíme k Panhollingu, k poslední farmě na okraji lesa, kde se v místních sadech pase skot plemena Galloway.

Poté se noříme přímo do svažitých lesů pohoří Ranzinger, na které se stoupáme po cestě Hochwaldweg. Široké lesní cesty a stezky nás neustále vedou do kopce. Na malebné lesní louce obdivujeme kamennou obezděnou kašnu pod dřevěným křížem. Jeho nápis říká: „Od roku 1008 do roku 1011 zde nejslavnější mýtický mnich svatý Vintíř pobýval jako poustevník na úpatí Gunthersteinu Niederalteichu, dokud se nepřesunul do Rinchnachu.“ Nyní jsme již téměř dosáhli nejvyššího bodu etapy. Na osamělých cestách přes lesní louky a skrz mohutný vysoký les přejdeme sedlo a dostaneme se po lesní cestě vedoucí vpravo dolů do Höllmannsriedu. Po loukách se dojdeme k biofarmě Scherm, kde jsou ve volném výběhu vidět prasata švábská.

Na vesnické silnici míjíme malou vesničku a stoupáme po prašné cestě kolem umrlčích prken až na vrchol kopce. Nabízí se nám nádherný výhled do všech stran: farní kostel na hoře Kirchberg, na jejíž úpatí se krčí malá obec, a zalesněné pohoří Bayerwald s vrcholky Luzný, Roklan, Falkenstein a Velký Javor.

Pokračujeme idylickou luční cestou, z obou stran zdobenou okrasnými keři, dolů k Voglmühle. Od potoka vede štěrková cesta ovčími a kozími pastvinami až do městečka Kirchberg im Wald. Na vrcholu kopce nás lavička vyzívá k nádhernému výhledu do údolí.

V Kirchbergu míjíme náměstí Riedäckerring a z města se dostáváme ulicemi Schönberger Straße a Klosterweg, historickou oblastí Amthof a kolem Domu včel. Túra pokračuje lesem a malebnými pastvinami dolů do údolí řeky Rinchnacher Ohe, do kterého přicházíme kolem malé lesní kaple. U osamělé vesničky se stezka opět stáčí na sever a za návrším se otevírá nádherný výhled na Velký Javor a zalesněný hřeben hraničních hor.

Hned poté dorazíme do malebného Sommersbergu. Jehož farmy jsou seskupeny kolem centrální vesnické zeleně. Uprostřed je malá kamenná kaple obklopená umrlčími prkny. U kaple Vintířova stezka odbočuje ze silnice a vede nejprve k okraji, poté po okraji lesa do malebných luk v údolí.

Jedním velkým krokem přeskočíme potok Stadlerbach, poté projdeme rozsáhlými smrkovými lesy přes několik kopců až do údolí kolem potoka Haider Bach.

Odtud se vydáme na osamělé lesní cesty přes vrchol kopce. Za lesem se dostaneme roklí k Ellerbachu. Kolem dvou vesnických kaplí a starého nádvoří s kamennou pecí vede cesta do údolí, kterým se vine naše již známá řeka Rinchnacher Ohe, doprovázená mokrými loukami a obklopená lesem.

Přejdeme potok a vyšlápneme po lesnatém hřebenu na Schönanger. Z vesnické kaple se vydáme po polní cestě do další vesnice spojené s Vintířem, do Rinchnachu, nejstaršího kulturního místa ve Středním Bavorském lese. Podejdeme Ostmarkstraße (B 85) a luční cesta nás dovede přes Hofmarkstraße k nádhernému farnímu kostelu sv. Jana Křtitele a k budovám starého kláštera.