Etapa 1

Etapa 1Niederalteich – Lalling

Popis cesty

19 km

5:30 h

444 m

307 m

střední

Niederalteich

Hengersberg

Auerbach

Lalling

Poutní cesta začíná v prvním Vintířově působišti v klášteře Niederalteich, pozoruhodné, lehce bronzové výjevy ilustrují charakteristické scény ze života mnicha, poustevníka, misionáře a mírotvorce svatého Vintíře. Vpravo obdivujeme barokní baziliku. S naším pevně stanoveným denním cílem v Lallingu odbočíme na ulici Tassilostraße a napravo přejdeme malebný Mauritiushof, kde můžeme navštívit byzantský kostel svatého Mikuláše a benediktinské opatství svatého Mauricia. Dojdeme na Hengersberger Straße, přejdeme ji a vydáme se po souběžné štěrkové cestě, vedle které stojí malá kaplička Leonardikapelle. Vlevo od ní přicházíme na cestu přes hráz za městem na řece Hengersberger Ohe, která je stálým společníkem po celou délku první etapy Vintířovi stezky až k Lallingu.

Ve směru na Hengersberg přes louky a pole nejprve přejdeme pod dálnicí A3, poté pod silnicí B533 a necháme místní tenisový klub i vnitřní a venkovní bazén s vlnobitím na periferii. My však využíváme parkoviště napravo, abychom Hengersberg opustili nejprve směrem na Deggendorfer a poté rovně na Erkedinger Straße. Asi 100 metrů za městem odbočíme doleva na Grubmühle. Zde se opět setkáváme s řekou Ohe a překračujeme ji. Když dorazíme do Buchu, držíme se rovnoběžně s hlavní silnicí, sledujeme ukazatele na Anzenberg a znovu překřížíme silnici B533. Ta nás doprovází do Oberauerbachu. Na levé straně sledujeme farmu s malou polní cestou. Na rozcestí se držíme vpravo s výhledem na Oberauerbach. Nejprve jdeme po Flurwegu, poté polní cestou rovnoběžně s Oberauerbacher Straße, nakonec u malebného lázeňského parku přejdeme ulici Josef-Klämpf-Straße a poté odbočíme doleva směrem na Schachtenwald. Předtím se podíváme na telata Auerrinder, která dostala jméno po Auerbachu a sem byla přesídlena v roce 2005.

Zatímco už stabilně sledujeme řeku Hengersberger Ohe na sever, překonali jsme hranici deseti kilometrů. Zhruba po dvou a půl kilometrech se hustá tmavě zelená vyjasňuje. Znovu se setkáváme se silnicí B533, které se držíme asi 700 metrů směrem vlevo.

U ubytovny Vorderherbergu odbočíme doleva a nakonec přijdeme k malé kapličce s umrlčím prknem. Malá lavička nás zve k odpočinku a relaxaci. Po odpočinku se držíme vpravo směrem na Hinterherberg, který opouštíme na první křižovatce vlevo po polní cestě. Po této cestě ujdeme 300 metrů, pokračujeme vpravo po okraji lesa. Jdeme z kopce. Ještě jednou překročíme řeku a vlevo ponecháme malou farmu. Zatímco cestou do Euschersfurthu přejdeme řeku ještě třikrát, jde to opět znatelně do kopce.

Když dorazíme do centra města, už z dálky nás vítá jedna z nejstarších a nejmocnějších lip v Evropě: lípa Euschersführer dosahuje do výšky 30 metrů – s průměrem kmene téměř 2,70 metru. Další starodávný objekt je přímo naproti: Nejstarší hostinec v okrese Deggendorf, poprvé zmíněn v dokumentu z roku 1242. Na první křižovatce odbočíme doleva a přejdeme Euschersfurth na severozápad směrem na Lalling. Podél ulice Kurparkstraße se dostáváme do malebného parku Feng Shui.

Na druhé straně hlavní silnice je cíl naší první etapy, Lalling, kde sledujeme Sankt-Gunther-Straße na Pfarrweg a nakonec se dostaneme do turistického informačního centra Lallinger Winkel. Znalci doporučují túru na jaře, když kvete ovoce, ale region má své kouzlo i na konci léta a na podzim díky lákavým trhům a bohaté sklizni.