Etapa 7

Etapa 7Sušice – Horažďovice

22 km

7:00 h

725 m

419 m

lehký

Sušice/Schüttenhofen

Rabí

Horažďovice

Ze sušického náměstí se po zelené turistické značce, které se budeme po celou dobu našeho putování držet, vydáme na konec náměstí a odbočíme vpravo do uličky v Brance. Přejdeme most pro pěší a pokračujeme vlevo po proudu řeky Otavy. V těchto místech je na protilehlé straně informační tabule o sv. Vintíři (Guntherovi).

Trasa vede dál podél řeky a po necelých 440 m opouští nábřeží a směřuje lesní pěšinou do strmého kopce se serpentinami až na vrch Stráž, místními nazývaný Andělíček. Hned při vstupu na lesní pěšinu se ocitáme na Křížové cestě se čtrnácti zastaveními. Unikátnost křížové cesty tkví ve způsobu vyhotovení a usazení do kamenného terénu. Ne každé zastavení je hned oku viditelné. Někdy je potřeba se zastavit, rozhlédnout se anebo dokonce se vrátit. Cestou do příkrého kopce můžeme nabrat síly odpočinkem na zasazených dřevěných lavičkách. Při stoupání po širokých schodech je na samotném vrchu kaple Anděla Strážce (541 m n.m.), která je velmi oblíbeným poutním místem (pouť se pořádá každé září). Z jižní strany tohoto vrcholu se rozprostírá překrásný pohled do údolí, na celou Sušici i na rozhlednu Svatobor (845 m n.m.) čnící na protější straně. Kolem kaple trasa pokračuje po asfaltové cestě z kopce k silnici č. 171 směrem do Chmelné. Silnici přejdeme a pokračujeme po kamenité cestě lemované stromy a pěknými výhledy do okolí Sušice. Se vstupem do hustého lesa začíná prudké stoupání přibližně 1,4 km nejprve po kamenité, později lesní cestě směrem na druhý vrchol Svatoborské vrchoviny na vrch Kalovy (727 m n.m.). Po 111 m od vrchu Kalovy se na Krásné vyhlídce, která nabízí odpočinkové místo, rozprostírá hezký pohled do okolí, ale i na rozhlednu Svatobor. Město Sušici – bránu Šumavy – máme pod sebou jako na dlani. Při návratu z Krásné vyhlídky na vrch Kalovy stezka vede vpravo pozvolným klesáním po zpevněné lesní cestě mýtinou, v hustém a tichém lese a kolem zástavby 3,1 km až k silnici č.171. Stezka dále vede z kopce po asfaltové cestě mezi domy do Velké Chmelné, kde se na ní na 700 m napojuje cyklostezka č. 313 (12, Otavská). Přicházíme do míst na motivy jídlo. Za obcí se dáme vpravo a projdeme po zpevněné cestě až do údolí Podmokelského potoka. Přes můstek pokračujeme lesní cestou do kopce obklopeného cca 300 m souvislým jehličnatým lesem, která se přeměňuje na polní cestu a nabízí možnost k odpočinku v turistickém přístřešku. V Čímicích procházíme zastavěnou oblastí a za zmínku stojí po pravé straně Památník padlým věnovaný obětem obou světových válek a vlevo Kaple sv. Cyrila a Metoděje zbudovaná v letech 1862-1863. Cesta pokračuje dále po asfaltové silnici a pak ve vidlici pokračuje vpravo po málo využívané silnici 2,6 km až do Žichovic. Cestou křižujeme Nezdický potok a můžeme se kochat pohledy do okolních polí i směrem doleva vzdušnou čarou přes 2 km na zříceninu hradu Rabí (540 m n.m.). V Žichovicích je možné si projít doplňující okruh Žichovice-Rabí-Budětice-Žichovice. (Více na str.x). Vintířova stezka pokračuje mezi domy, napojuje se na cyklotrasu č. 312 (121) u rozcestníku Žichovice-ves, pak na cyklotrasu č.12 (Otavská). V těchto místech je pohled na Rabí naprosto úchvatný a je doplněn na odpočinkovém místě i o infopanel&lavičku. Dále sestupujeme po polní cestě  a pokračujeme podél železniční tratě a řeky Otavy. Ve stanici Hrůbaty-trať přecházíme železniční trať doprava, necháváme Otavu po levé straně a míříme obklopeni polem a později lesy – po pravé straně se mezi stromy ukrývá hora Hůrka (486 m n.m.) – a míříme po 3,2 km do části V luhu, kde si můžeme odpočinout, rozhlédnout se po okolí anebo pokračovat po zpevněné cestě směrem do centra Velkých Hydčic. Než se dáme doleva a přejdeme železniční trať, můžeme si na budově pohostinství všimnout slunečních hodin, které na místo číslic mají taneční hodiny. Součástí hodin je i erb obce. Za tratí procházíme kolem restaurace, obchodu s potravinami. Po odbočení doprava pokračujeme kolem hojně navštěvovaného vodáckého kempu, opět podél Otavy přes celou louku až do míst, kde vpravo podcházíme železniční trať malým tajemným tunelem. Na druhé straně se můžeme podívat alespoň zvenku na středověkou štolu, která buď sloužila jako středověká dobývka na zlato anebo jako sklad trhavin. I přes prudké stoupání do kopce můžeme žasnout nad krásnou přírodou a rozlehlými pastvinami u samotného vrchu Prácheň, na kterém najdeme tajemný hřbitovní kostelík sv. Klimenta, nedaleko pak zdivo původního župního hradu. Z Práchně sestupujeme po lesní cestě dolů až k okraji lesa, procházíme statkem a pokračujeme polní cestou kolem infopanelu&lavičky s malebným pohledem na Horažďovice. Po 700 m chůze od statku odbočíme z polní cesty vpravo mezi zahrádky a dojdeme až k silnici. Dáme se doleva a sestupujeme k Otavskému mostu pro pěší. Za mostem se dáme vlevo ulicí Nábřežní se slunečními hodinami, Brankou-kocourem, která byla součástí městských hradeb ve 2. pol. 13. století za účelem přístupu k vodě, Podbranskou ulicí až na náměstí, kde nedaleko od kašny a pítka tato etapa končí.