Etapa 6

Etapa 6Hartmanice – Sušice

16 km

4:50 h

715 m

474 m

lehký

Hartmanice

Annín

Sušice/Schüttenhofen

Od turistického rozcestníku vyrazíme po modré turistické značce podél domů a po necelých 80 m odbočujeme vpravo mezi domy až na málo frekventovanou asfaltovou silnici, která nám po 1,1 km až do Kundratic nabízí rozmanité výhledy do okolí – infopanel&lavička. Kolem místní hospůdky se dáme vlevo na cyklostezku č. 2108 (12, Otavská) podél níž potkáme informační tabuli o sv. Vintíři a po 300 m přicházíme na vyhlídkové místo umožňující pohled do okolních kopců, na Hamižnou a na město Hartmanice. Dále po zpevněné cestě s výhledy do polí, široké krajiny a do zalesněných návrší přicházíme do Palvínova (1,7 km). Palvínovská alej tvořená ze 14 památných chráněných stromů lípy velkolisté nás provede začátkem obce až k zámeckému parku v Palvínově. Uprostřed obce se nachází chráněný strom lípa malolistá. Kolem zámku přecházíme na asfaltovou cestu a po pravé straně se nám otevírá dechberoucí pohled do otevřeného údolí smíšeného lesa, pastvin a vrcholků hor až přijdeme na odpočinkové místo. Pokračujeme cca 350 m k Švédským hrobům – výklenkové kapli připomínající boží muka. Po 400 m se napojujeme na červenou turistickou značku, která nás dovede až k šumavské dominantě na vrchu Mouřence, ke kostelu sv. Mořice (617 m). Nejstarší kostel v oblasti podhůří nabízí překrásné výhledy do údolí zlatonosné Otavy a na hrad Kašperk.

Odpočinkové a vyhlídkové místo vedle kostela doplněné o informaci o sv. Vintířovi nám dává možnost si naplno prožít tajemnou atmosféru tohoto unikátního místa. Naše další kroky povedou kolem kostela po červené turistické značce prudce dolů lesní cestou až do Annína, kde si můžeme projít navazující okruh i se zajímavými herními prvky. Více info str. X. V chatové oblasti Nad sklárnou je umístěn vodojem s občasným přetokem. Odbočkou vpravo po první lesní cestě – mimo Vintířovu stezku – cca za 100 m se nachází hrobka Schmidtů, zakladatelů zdejších skláren. Necelé 2 km až do Annína se propojuje s Vintířovou stezkou také NS Radešovské skály. Annín je významná sklářská osada v Chráněné krajinné oblasti Šumava lemovaná řekou Otavou. My se dáváme doleva po silnici mezi domy, pokračujeme po červené turistické značce a po cca 630 m opouštíme silnici a sestupujeme k řece a směrem k mostu, který vede k autokempu Annín. Cesta dále pokračuje na stejné straně podél řeky Otavy přes louku a po necelých 500 m se vrací na silnici a druhou cestou kolem kříže, která je shodná s cyklotrasou (331, Otavská). Z Nového Městečka pokračujeme 1,1 km frekventovanou silnicí, která je ale vyvážená skvostným pohledem na klidně tekoucí Otavu.

Přibližně 180 m před mostem u Dlouhé Vsi trasa odbočuje vlevo po červené turistické značce na lesní táhnoucí se cestu, která zprvu pozvolna a později strmě stoupá. Vede nás obklopená lesem a později křovinami směrem k Nuzerovu. Přicházíme na okraj louky, která se před námi rozprostírá v celé své kráse. Na protilehlé straně louky se nachází symbolické místo s příznačným tématem – odpočinek. Po pravé straně máme možnost z vyhlídkového místa se nechat unášet překrásnou krajinou a nekonečnými výhledy Prohlédnout si také Nuzerovskou lípu – chráněný památný strom. Projdeme alejí z ovocných stromů a přijdeme do obydlené části vesnice Nuzerov se dvěma památkově chráněnými domy. Zajímavostí je, že do této vesnice se dá přijet pouze z jednoho směru. Při dalším putování se z prostoru na odpočinek a infopanel&lavičky otevírají ohromující pohledy na pastviny, louky a hrad Kašperk. Silnice se svažuje až k jezu řeky Otavy na Pátečku. Po červené turistické značce vstupujeme do evropsky významné lokality a do přírodního parku v jednom a po asfaltové cestě směřujeme až do Červených Dvorců. Tento úsek je shodný jak pro Vintířovu stezku, tak i pro stezku Cestou nejkrásnějších vyhlídek, ale i pro cyklotrasu (12, 331, Otavská). NS Hrátky se zvířátky je umístěna v lesoparku Luh (nedaleko VS) a je určena především dětem. Odbočujeme doprava na lesní cestu a pak podél Otavy putujeme až do Sušice. V místech, kde Volšovka vtéká do Otavy, si můžeme na lavičce odpočinout a kochat se nádherným tichým místem i šumící řekou. Přejdeme most a hned jak to bude možné, se dáme doprava a stále opisujeme Otavu. Po 800 m se vracíme na asfaltovou cestu, která je hojně využívána k různým sportům a po ujití dalších necelých 900 m můžeme využít pohostinnosti turistického přístřešku a nechat na sebe působit tok Otavy. Toho se nedá nabažit. Při pohledu na druhý břeh ostrova Santos uvidíme zvonici patera Ferdy jako památku na člověka, který se věnoval nemocným a trpícím. Po pravé straně je nalézá ostrov Santos, volnočasová oáza pro kolemjdoucí. Pokračujeme k jezu na Fufernách, což je nejen oku lahodící ale i oblíbené místo ke koupání i k odpočinku. Opodál se nabízí sportovní a zábavné vyžití ve známém Offparku Sušice. Místní restaurace nabízí možnost stravování i ubytování. A blížíme se do finále. Projdeme ulicí na Fufernách, přejdeme na druhou stranu silnice, pokračujeme kolem kostela sv. Václava, dále do Kostelní ulice a pak na náměstí v Sušici, kde etapa u rozcestníku končí. Z tohoto místa možné se seznámit s okolím Sušicka prostřednictvím okruhu Sušice-Kalovy-Divišov-Páteček-Svatobor-Sušice o celkové délce 16,8 km. Bližší informace k okruhu na str. x