Vintířovi stezky

Vintířovi stezkyObecné

Itinerář

Vintířova stezka je nejen turistickou ale i poutní stezkou o délce 160 kilometrů, která míří po stopách lidmi uctívaného mnicha svatého Vintíře z Durynska. Výchozím bodem je jeho první duchovní působiště ve východním Bavorsku, klášter Niederalteich, následně putoval Vintíř hlouběji a hlouběji do Bavorského lesa, na Šumavu, až se po devíti dnech dostal do města růží, do Blatné. Na naší trase nám ukáže cestu Vintířova motyka. Toto značení je v české části stezky nahrazeno žlutou turistickou značkou.

Profil trasyVintířovi stezky

0

km

délka
0

hm

Výstup
0

hm

klesání

Popis projektu

V současné době je historická Vintířova

stezka v rámci projektu INTERREG dále

vylepšována. Lidé na obou stranách hranice tak mohou

díky společnému marketingu a podpoře detailněji poznat zdejší přírodní kulturní

dědictví.

Obsah projektu je velmi rozmanitý a zahrnuje:
  • Pokračování stezky do Blatné
  • Umístění informačních tabulí
  • Optimalizaci historicky zdokumentované trasy (včetně naučné stezky)
  • Výsadba jabloní
  • Výstavy na obou stranách hranice
  • Vytvoření turistických parkovišť a odpočívadel
  • Konání různých informačních akcí

K těmto krokům navíc patří vytvoření dvojjazyčné webové stránky a

dvojjazyčných tiskových materiálů, jako např. etapového průvodce, historického

průvodce a dalších publikací na různá témata.